16 de gener 2012

Convocat el 20è Certamen Literari Cartes de Desamor

L’Organització de Veïns de Pardinyes (Lleida), ORVEPARD, mitjançant la seva Comissió de Cultura i el Centre de Cultura Contemporània de Pardinyes, convoca El 20è CERTAMEN LITERARI de Cartes de desamor, amb les següents

Bases

1. Les cartes participants en aquest Certamen hauran d’estar escrites en llengua catalana o en llengua castellana, ésser inèdites i no haver estat guardonades en cap altre certamen literari.

2. Els guanyadors d’anteriors edicions del Certamen de Cartes de desamor i els membres de la Comissió de Cultura d’ ORVEPARD no podran participar en aquesta convocatòria.

3. L’extensió màxima de les cartes serà de dos (2) fulls amb espai interlineat d’1,5, font de la lletra ARIAL i mida 12 i per una sola cara, de les que en cal presentar 6 exemplars: 5 còpies i 1 original. El gènere literari ha de ser l’epistolari i el tema el desamor.

4. Les obres han de portar un títol o un lema o un pseudònim, però en cap cas no hi ha de constar el nom de l’autor. Caldrà acompanyar l’original i les cinc còpies, d’una plica tancada, a la part exterior de la qual hi figuraran novament, el títol o el lema o pseudònim que constin en el treball i en el seu interior el títol de l’obra, nom i cognom, adreça i telèfon de contacte de l’autor i adreça electrònica.

5. Les obres s’adreçaran a Comissió de Cultura d’ ORVEPARD (c/ St. Pere Claver, 1. 25005 Lleida), indicant en el sobre 20è Certamen Literari de Cartes de desamor. Les obres es poden presentar personalment o per correu postal (no per via electrònica). El termini de presentació dels originals es tancarà el 31 de març de 2012.

6. El jurat qualificador estarà format per persones representatives del món de les lletres, pels representants de la Comissió de Cultura d’ORVEPARD que es designin, pels guanyadors de l’edició anterior i per la coordinadora del Certamen.

7. El veredicte del jurat serà inapel•lable i el premi en cadascuna de les dues llengües pot ser declarat desert. L’organització del Certamen no es compromet a retornar els originals als autors i es reserva el dret de publicar els treballs que es presentin al Certamen.

8. L’import del Premi serà de 600 € per a cada una de les dues i correspon als drets d’autor de la primera edició de les obres premiades.

9. El lliurament de premis es farà durant un sopar literari que, posterior al veredicte del jurat, se celebrarà en el mes de juny.

10. El fet de presentar-se al Certamen suposa l’acceptació d’aquestes bases.

11. Els treballs no premiats seran destruïts. La carta guanyadora passarà a ser propietat d’ORVEPARD

11 comentaris:

Anònim ha dit...

Hola, soy una chica de Madrid a la que le gustaría presentarse a este concurso. Como no he sido capaz de encontrar las bases del concurso, quería preguntar si es necesario ser de Cataluña para presentarse.

Espero noticias.
Saludos.

Cartes de Desamor ha dit...

Hola!
Las bases del Certamen las encontrarás publicadas en el blog. Puedes participar desde cualquier lugar del mundo, en catalán o en castellano.
Saludos!

Anònim ha dit...

Hola, me gustaría participar, ¿no hay límite de edad?

Cartes de Desamor ha dit...

Hola,
la edad mínima son 18 años y no hay límite de edad.
Saludos,

Anònim ha dit...

Hola, buenos días. Me gustaría saber cuándo saldrán publicados los resultados del certámen.
Un saludo y seguid adelante con éste tipo de actividades.

Cartes de Desamor ha dit...

El jurado se reunirá a mediados del mes de junio.
Entonces se conocerán los ganadores.
Muchas gracias!

Anònim ha dit...

Hola. Me gustaría saber si ya ha sido la reunión del jurado y hay ganadores seleccionados.

Va a finalizar el mes de Junio y no se ha publicado nada aún en el blog, y por lo que entendí, todo quedaría reflejado aquí.

¿Ha habido algún problema?

Un saludo

Anònim ha dit...

Bon dia,

Els veredictes sortiran publicats en aquesta pàgina, oi?

Gràcies i salutacions!

Anònim ha dit...

Es saben ja els guanyadors del concurs? Quan es farà públic?

Anònim ha dit...

S'ha fet públic el veredicte? No ha sortit enlloc, no?

Anònim ha dit...

¿Dónde se puede leer el fallo del concurso?